Landborgens förskola
Äventyrarna

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Emelie Nilsson

Redovisade uppgifter