Lunden
Äventyrarna Röd

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Carola Hellman

Redovisade uppgifter