Byvädersgången 31
Äventyraren

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Carmen Broberg

Redovisade uppgifter