Bladbaggens förskola
Avdelnning Svalan

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Marie Fogelberg

Redovisade uppgifter