Oxelgatans Fötskola
Avdelningen Utmaning

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Caroline Lindberg

Redovisade uppgifter