Förskolan Myntet
Avdelningen Tre Kronor

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Åsa Samaletdin

Redovisade uppgifter