Körvelgatans förskola
Avdelningen Pärlan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Fatima Aouami Khairi

Redovisade uppgifter