Jeppsagårdens koop. förskola
Avdelningen Lejonet

Kommun: Staffanstorps kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sofia Boholm

Redovisade uppgifter