Almängen Förskola
Avdelningen Kvadraten

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Khlod Khery Judy

Redovisade uppgifter

"Vi på avdelningen kvadraten, vi skrev ut malen för match 2 . Vi har haft kommunikation med barnen och förklarade om vilken bild de vill ha på mjölkkartongen. Vi tog fram mjölkkartongen, och malen som barnen skulle rita på , tillsammans med barnen fick vi fram ovanstående \"bilder eller teckningar \". Med Vänliga Hälsningar Khlod Judy"

"Vi på kvadraten avdelning har samlat mjölk kartonger. sedan promenerade vi tillsammans med barnen till återvinningstation i Hermodsdal, område i Malmö. barnen har varit delaktiga i processen genom att sortera själv och lägga in kartonger i kartongförpackning tunna. Vi har 15 barn på avdelningen och vi har återvunnit 102 mjölkförpackningar . "