Almängen Förskola
Avdelningen Kvadraten

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Khlod Khery Judy

Redovisade uppgifter