Förskolan Lilla Tensta
Avdelningen Kristallen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Aynur Firozi

Redovisade uppgifter