Förskolan Junibacken avd Igelkotten
Avdelningen IGELKOTTEN

Kommun: Filipstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Kamilla Kenttälä

Redovisade uppgifter

"Eftersom vi har små barn som inte kan skriva så bra så har vi valt den äldsta flickan på avdelningen att designa vårt mjölkpaket. Vi har pratat med barnen om återvinning och om vikten att vara rädd om vår natur och det blir ett naturligt jobb eftersom vi är en avdelning knuten till Friluftsfrämjandet och bedriver Skogsmulle/Skogsknytte i barngruppen. Barnen har tillsammans diskuterat fram vad de vill ha skrivet på sitt mjölkpaket därav inget om själva återvinningen sen har de inte skriftspråket. Barnen älskar sommaren och att vara ute i naturen. De städar varje gång vi är i skogen och påpekar till alla att de måste ta skräpet med sig hem. Bilden på vårt paket är ritad/skriven av Felicia 5 år"

"För att vara säkra på att få föräldrarna med på återvinningståget så bjöd vi in dom till en informationsträff. Vårdnadshavarna lyssnade intresserat och va positiva till arbetet vi skulle utföra. Vi har ganska långt till vår återvinningsstation så vi har egna på förskolan. Dit följer barnen med när det är dags att tömma"