Kilbergets förskola
Avdelningen Gullvivan

Kommun: Bollnäs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Rebecca Bengtsson

Redovisade uppgifter