Arken
Avdelningen Grodan

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Åsa Mählquist Jonasson

Redovisade uppgifter