Gustav Adolfs förskola
Avdelningen Fjärilen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: René Hillman

Redovisade uppgifter