Gustav Adolfs förskola
Avdelningen Fjärilen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: René Hillman

Redovisade uppgifter

"Vårt projekt på avdelning på Fjärilen handlar om \"Hållbar utveckling\". Där vi bland annat fokuserar på återvinningsprocessen av skräp och återbruksmaterial. Vi har besökt ett flertal återvinningstationer på Östermalm. Vi begav oss i väg för att återvinna avdelningens kartonger och papper. En gång när vi var där så kom en stor lastbil med en kranlyft som tömde några av containrarna. Efteråt frågade vi barnen hur upplevelsen hade varit. Några av kommentarerna löd så här - Kranen var jättestooor! - Vi slängde allt där vi skulle. - När sopmaskinen tog upp sakerna så smällde det jättemycket."