Förskolan Trädet
Avdelningen Eken

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 42 st

Pedagogens namn: Jenny Söderman

Redovisade uppgifter