Sjöhagens förskola
Avdelningar Myran och Spindeln

Kommun: Norrtälje kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Ulrika Andersson

Redovisade uppgifter