Trubadurensförskola
Avdelning Vit

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Camilla Eurenius

Redovisade uppgifter

"Vi har samlat dryckeskartonger på avdelningen och sedan gått till återvinningsstationen tillsammans."