ankarets förskola
avdelning vågen

Kommun: Piteå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: ulrica johansson

Redovisade uppgifter