Förskola Byvädersgången 31
Avdelning Uppfinnaren

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Sevilay Altinkaynak

Redovisade uppgifter