Äsperedsgårdens förskola
Avdelning Svanen

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Camilla Carlsson

Redovisade uppgifter

"Genom diskussion och samtal har barnen delgett sina tankar och åsikter kring varför vi ska återvinna. Vad kan vi göra/ sluta göra för att rädda natur och djur. M.m. Därefter har varje barn ritat och skrivit sin egen återviningskampanj.Barnen klistrade sedan sin kampanjbild på baksidan av en mjölkkartong."

"Idag har vi tittat på en kortfilm om sopsortering och tagit del av bilder från återvinningsstationer/avfallsanläggning. Efteråt besökte vi vår återvinningsstation i Äspered, här fick barnen själva vara med och sortera och slänga våra medtagna tetra pak."