Förskolan Gula Huset
Avdelning Svalan

Kommun: Vindelns kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Petra Vahlberg

Redovisade uppgifter