Påfågeln
Avdelning Stråla/Glimra

Kommun: Katrineholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Britt Glännefors

Redovisade uppgifter

"Vi pratade med barnen om vad de lärt sig och vad de tyckte var bra med att återvinna. Barnen fick därefter rita vad de tyckte var viktigt med återvinning. En pedagog skrev ner det barnen ville att det skulle stå på mjölkförpackningen. Barnen ville inte begränsa sig när de ritade så de flesta ritade på hela pappret. Därför tog vi kopior på deras original och klippte och klistrade för att komma in i mallen."

"Vi har samlat förskolans tomma mjölkpaket. Barnen har lärt sig att skruva av korken, platta till paketen, gå till återvinningen och slänga i rätt tunna. Därefter har de klistrat sitt märke i häftet. Nu har alla barn fulla häften. Förutom att de lärt sig miljötänk och förpackningarnas väg till nya förpackningar genom kartongmatchens material har de även tränat matematik. Hur många märken har jag klistrat in? Hur många är kvar? Hur långt mäter 12 tillplattade paket? Hur långt mäter mjölkpaket som inte är tillplattade? Barnen har också varit mycket intresserade när vi läst och pratat om de tre djuren som behöver skyddas."

"Barnen fick tillverka spridningskort. De klippte och klistrade fotografier från vår dokumentation över hur man ska ta hand om mjölkförpackningarna. Korten fick barnen med sig hem för att sprida återvinningen till vårdnadshavare, släkt och vänner. Barnen har varit mycket engagerade i hela arbetet med kartongmatchens alla delar. Vi pedagoger upplever att barnen lärt sig och fått insikt i en viktig del för ett hållbart samhälle. Tack för ett bra och roligt material."