Tofta förskola
Avdelning Stjärnan

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Lili Grigore

Redovisade uppgifter