Trädgårdens förskola
Avdelning Squashen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Carina Kristensson

Redovisade uppgifter

"Vi började med att fundera ut en bra slogan. Barnen förstod snabbt att det gällde att få till ett bra rim. Efter att ha kommit på några stycken röstade de och resultatet blev \"Kom igen du, återvinn nu!\" Sedan reflekterade vi tillsammans hur vi på bästa sätt skulle måla för att det skulle hänga ihop med vår slogan. Barnen hjälptes åt att rita och måla så att alla fick bidra till bilden. Pedagogerna fick skriva texten. "

"Våra 16 barn har tillsammans med sina föräldrar återvunnit dryckesförpackningar hemma. Flera av dem har dokumenterat med bilder som de har tagit med till förskolan och dessa bilder har vi satt upp i ett collage så att alla kan titta och reflektera tillsammans. På förskolan har vi gemensamt besökt vårt miljörum och återvunnit dryckesförpackningar."