Trädgårdens förskola
Avdelning Squashen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Carina Kristensson

Redovisade uppgifter