Färjegårdens förskola
Avdelning Solen

Kommun: Borlänge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Emelie Andrén

Redovisade uppgifter