Dibber Stjärnan
Avdelning Solen

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Monika Dahlberg

Redovisade uppgifter