Saltkråkans förskola
Avdelning Ruskprick

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Pia Lihden

Redovisade uppgifter

"Barnen har varit och återvunnit på vår sopstation som ligger i anslutning till förskolan. Vi har pratat om hur olika det ser ut när vi återvinner, alla gör inte likadant beroendes på var man bor. Att det är viktigt för miljön och vår framtid att vi gör vad vi kan."