Förskolan Pilbacken, avd Rönnen
Avdelning Rönnen

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Eva Valtchanov

Redovisade uppgifter