Förskolan Bokkammaren
Avdelning Orange

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Christel Holmberg

Redovisade uppgifter