Den röda tråden
Avdelning *Nystanet

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Anna Törnander

Redovisade uppgifter