Dingtuna förskola
Avdelning Nasse

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Elisabeth Berg

Redovisade uppgifter