Klövervallen
Avdelning Myran

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Martina El Hamed

Redovisade uppgifter