Förskola Solhöjden
Avdelning Mars

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Tula Benites

Redovisade uppgifter