Förskolan Orren
Avdelning Mandarinen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Tuula Kaljunen Laakso

Redovisade uppgifter