Förskolan Karlavagnen
Avdelning Lilla björn

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Anette Bredberg

Redovisade uppgifter