Avd. Konstnären Byvädersgången 31
Avdelning Konstnären

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Pearly Taganna

Redovisade uppgifter

"En gång i veckan går vi hela gruppen på en återvinningsstation. Vi sorterar mjölkpaket, plastförpackningar och papper som vi samlar tillsammans under en vecka. Återvinning är ett sätt att lära barn att jorden är vårt hem och att därför vi ska respektera och tar hand om vår hem. Att dela denna information med barnen och bjuda in dem att gå grönt lär vi tillsammans värdefulla färdigheter som ansvar. Med återvinning lär också barn (och vuxna) att bry sig om miljön och förstå att resurser inte är obegränsade. "