Forskaren
Avdelning Katten

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Veronica Vallejos Leon

Redovisade uppgifter