Väster Park
Avdelning Kastanjen

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Madeleine Jürs

Redovisade uppgifter