Rönnens förskola
Avdelning Jorden

Kommun: Piteå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Shajwan Saeed

Redovisade uppgifter