krongatan förakolan
avdelning JORD

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: HALA AHMED KADER

Redovisade uppgifter