Svansjönsförskola
Avdelning Hjulia

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Aneta Dusza

Redovisade uppgifter