Kättinge skola
avdelning Hästö

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Malin Dyrager

Redovisade uppgifter