Kättinge skola
avdelning Hästö

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Malin Dyrager

Redovisade uppgifter

"Barnen har ritat mjölkpaket och pratat om återvinning. Barnen har varit jätteduktiga och återvunnit på hemmaplan också."

"Avdelningen Hästö på Kättinge Förskola har samlat avdelningens dryckesförpackningar i en säck och tagit med den till vårt återvinningshus. Barnen har slängt kartongerna i kärlet för pappersförpackningar. Barnen har även fått hem material från kartongmatchen och återvunnit hemma. Vi har fått tillbaka nästan alla häften fulla med klistermärken. Barnen har varit jätteduktiga."