Forskaren
Avdelning Hästen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Veronica Vallejos Leon

Redovisade uppgifter