Rönnby förskola
Avdelning Haren

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Josefine Lind smedberg

Redovisade uppgifter