Lammets Förskola
Avdelning Gul

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Nina Lindman

Redovisade uppgifter

"Vi har gjort bilder och klistrat på våra mjölkkartonger för att lära våra kompisar på de andra avdelningarna att sortera mera och återvinna så djur och natur mår bra. "

"Vi har besökt vår återvinningsstation där vi sorterar kartong, plast, returpapper, metall, glas och det som är brännbart. "

"Vi använde mallen för att sprida hur lätt återvinning kan vara och påminna om att sortera. Vi gjorde en utställning på förskolan och barnen fick ta med sig korten hem för att sprida till de som behövde påminnas om att ta vara på våra resurser, återanvända och återvinna ♻️ "