Lammets förskola
Avdelning Gul

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Nina Lindman

Redovisade uppgifter