Lammets förskola
Avdelning Gul

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Nina Lindman

Redovisade uppgifter

"Barnen har, efter sin egen förmåga, återvunnit kartong hemma tillsammans med sina vårdnadshavare. Barnen har sedan stolt berättat eller visat upp sitt häfte för mig. Barnen har både återvunnit kartong hemma eller på en återvinningsstation. På förskolan har barnen återvunnit både kartong, plast, tidningspapper och metall i våra återvinningskärl inne och sedan tömt dem i de stora kärlen på förskolans återvinningsstation, varje vecka."