Villervallas förskola
Avdelning Gul, Grön, Röd och Orange

Kommun: Degerfors kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Yvonne Katana

Redovisade uppgifter