Skattegårdsvägens Förskola
Avdelning Gul

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Niklas Gåde

Redovisade uppgifter