Anna Dalins förskoleområde
Avdelning Eken

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Christoffer Unger

Redovisade uppgifter