Förskolan Sherwood
Avdelning delfinen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: sara Berg

Redovisade uppgifter