Miklagårds förskola
Avdelning Bussen

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Marie Ekman

Redovisade uppgifter